Word lid

Informatie

Plaatselijk Belang
Voorzitter
Sjoukje Groen
Secretaris
Ids de Haan
Penningmeester
Wiemer Haagsma
Algemeen lid
Nienke Munting
Algemeen lid
Foekje Pool
Algemeen lid
Milo van der Kruis
 

Contributie: €5,- per jaar

×