Word lid

Plaatselijk belang

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Voorzitter
Sjoukje Groen
Secretaris
Ids de Haan
Penningmeester
Wiemer Haagsma
Algemeen lid
Nienke Munting
Algemeen lid
Foekje Pool
Algemeen lid
Milo van der Kruis

×