Plaatselijk belang

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Voorzitter
Yvonne van Veen
Secretaris
Milo van der Kruis
Penningmeester
Wiemer Haagsma
Algemeen lid
Sjoukje Groen
Algemeen lid
Foekje Pool
Algemeen lid
Ids de Haan
Algemeen lid
Nienke Munting

×