Word lid
 

Nieuwe Woonvisie Gemeente Opsterland ligt ter inzage

Woensdag 26 april 2023 | 12:57

Nieuwe Woonvisie Gemeente Opsterland ligt ter inzage

Omdat de nieuwsbrief ‘Nijs foar en út de doarpen’ pas eind mei uitkomt, willen we u via deze mail laten weten dat de (ontwerp) woonvisie vanaf donderdag 27 april 2023 ter inzage ligt. Tot en met woensdag 7 juni kunt u een reactie insturen.

Nieuwe Woonvisie Gemeente Opsterland

We werken op dit moment aan een nieuwe versie van de Woonvisie. Met deze Woonvisie legt de gemeente haar woonbeleid voor de komende jaren vast.

In april 2017 heeft de gemeenteraad de Woonvisie 2017 – 2021 vastgesteld. De Woonvisie bepaalt de koers van het woonbeleid van de gemeente. Om een nieuwe Woonvisie op te stellen heeft overleg plaatsgevonden met allerlei belanghouders zoals Plaatselijk Belangen, woningcorporaties, Huurdersorganisatie De Bewonersraad, zorgpartijen en marktpartijen.

Op 20 april 2023 is door de vijf regiogemeenten in Zuidoost Fryslân een zogenaamde Regionale woondeal Zuidoost Fryslân afgesloten met de provincie Fryslân en de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de heer Hugo de Jonge. Doel hiervan is dat de gemeente Opsterland minimaal 530 woningen bouwt van de 900.000 woningen die Minister De Jonge wil bouwen in heel Nederland in de periode tot en met 2031.

De inbreng van allerlei belanghouders en de Regionale woondeal Zuidoost Fryslân zijn verwerkt in de (ontwerp) Woonvisie gemeente Opsterland ‘volkshuisvestingsprogramma’. 

Meer informatie over de woonvisie en de wijze waarop u hier kunt reageren vindt u op de website van de gemeente Opsterland.

×