Word lid
 

Bekendmaking ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan "Luxwoude - Grondwaterwinning- en drinkwaterproductielocatie"

Woensdag 27 september 2023 | 18:32

Bekendmaking ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan

Het volgende bericht ontvingen wij afgelopen week van de gemeente:

Geachte heer, mevrouw,

Met ingang van donderdag 28 september 2023 ligt gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan "Luxwoude - Grondwaterwinning- en drinkwaterproductielocatie" ter inzage. Bijgaand ontvangt u de publicatie. In de publicatie staat vermeld wanneer, waar en hoe het plan is te raadplegen. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Jan René van der Hoek | medewerker ontwikkeling
Gemeente Opsterland
Hoofdstraat 82, 9244 CR  Beetsterzwaag
Postbus 10.000, 9244 ZP  Beetsterzwaag
T  (0512) 386 340
E  
janrene.vander.hoek@opsterland.nl

×