Word lid
 

Aanleg Bushalte Hegedyk-Boenders

Woensdag 26 oktober 2022 | 16:38

Aanleg Bushalte Hegedyk-Boenders

Beste PB’s Luxwoude en Langezwaag,

Met deze mail wil ik jullie op de hoogte stellen van wegwerkzaamheden die de Provincie Fryslân gaat uitvoeren i.v.m. met de aanleg van de nieuwe bushalte op de Hegedyk-Boenders. De werkzaamheden zullen starten op maandag 7 november en zullen naar verwachting duren t/m donderdag 11 november. Het verkeer op de Hegedyk zal tijdens deze werkzaamheden omgeleid worden door de dorpskern van Langezwaag via ’T Hou, ’T Skeane Ein en de Nieuwe Vaart. De kruising Hegedyk-Boenders blijft voor het fietsverkeer toegankelijk net als de afslag Luxwoude/De Please. De bebording voor deze omleiding zal binnenkort geplaatst worden. Het verkeersplan vinden jullie terug in de bijlage. Verdere informatie volgt via de gemeentepagina en onze website.

Ik vertrouw erop jullie voldoende geïnformeerd te hebben. Voor verdere vragen mail- of bel gerust.

Aanleg Bushalte Hegedyk-Boenders (PDF)

×